19 thg 10, 2011

Không khỏi suy nghĩ về những bức ảnh

 Tháng trước Tổ dân phố đưa đến tận từng gia đình Văn bản " Không tụ tập đông người..." in rất đẹp. Tôi nhắc mọi người thực hiện, không để ai nhắc tên.
 Mấy hôm đi Hội thảo không theo dõi tin tức, về nhà thấy báo chí nước ngoài đưa tin và ảnh, nhìn những bức ảnh thật đáng buồn không khỏi suy nghĩ về một ngày mai. 
  Mọi chuyện xảy ra tại trung tâm Hà Nội - Thủ đô Hòa Bình.
1 nhận xét: