3 thg 6, 2014

"ỐI GIỜI ƠI SAO PHÁT BIỂU THẾ..."

   Bạn tôi Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã có một thời Phó Giám đốc thư viện Hán Nôm, nhưng thực ra anh làm NCS đề tài về Ca trù người hướng dẫn GSTS Tô Ngọc Thanh. Mỗi khi có sự vụ gì xảy ra như cưỡng chế ở Văn Giang, Hòn đá lạ ở ĐỀn Hùng... anh thường dùng “ỐI giời ơi, ối làng nước ơi ….” 
Nay tôi cũng muốn dùng kiểu này để mọi người chú ý
  Ngày nay không nhiều người theo dõi mỗi kỳ Quốc hội họp, nhất là truyền hình trực tiếp vì chẳng có nội dung gì “xem lại thêm bực”.
Quả nhiên hôm nay là vậy: Buổi truyền hình trên Hội trường thảo luận về kinh tế, cuối buổi chiều tôi nghe một đại biểu Quốc hội đọc “ 300 hát a” tôi thực sự điên tiết, đúng là “ngu chưa học hết phổ thông”.
Tôi biết các đại biểu Quốc hội, điều kiện cần trước hết phải học hết phổ thông, còn các đại biểu Quốc hội hiện nay hầu hết có trình độ đại học. Tôi học phổ thông từ những năm 1965 sau đó đi bộ đội nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ “ha là đơn vị đo diện tích 1ha = 10 000 m2 đọc là hécta, viết ha là kí hiệu” nhiều lãnh đạo, nhiều đại Quốc hội vẫn đọc trước các diễn đàn là “hát a”
Quá thất vọng người đại diện cho cử tri mà ít học đến thế.