27 thg 10, 2011

Bộ trưởng Họ Đinh


Tướng Lê Văn Cương bình về "hiện tượng Đinh La Thăng"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét