18 thg 10, 2011

Thay đổi chỉ tiêu ĐH XI

  Chính phủ đã lựa chọn và trình hội nghị Trung ương và Quốc hội các chỉ tiêu và giải pháp mới. Thay vì tăng trưởng cao, Chính phủ sẽ ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP do đại hội đảng XI đưa ra là 7-7,5% một năm bình quân, nhưng tới đây Chính phủ sẽ trình Quốc hội năm 2012 chỉ đặt ra 6-6,5%.
   Thế mới biết đưa Nghị quyết vào cuộc sống đâu có dễ. Câu tục ngữ "Nói trước bước không qua" có phải vậy không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét