29 thg 3, 2011

Gặp Bác năm 1964

Hôm qua có người gửi cho tôi một đoạn phim tư liệu mang tên Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh - Tháng 6/1964, lần đầu tiên thấy Bác rõ như vậy.
Đoạn đầu là quang cảnh Hà Nội những năm đầu của thập kỷ 60.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét