16 thg 1, 2013

Thăm nhà cựu CT nước Nguyễn Minh Triết


  Tại sao đài báo chí, và các lãnh đạo Việt Nam trong quan hệ ngoại giao không dùng từ "Hoa Kỳ" mà chi dùng nước Mỹ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét