5 thg 1, 2013

Mùa Đông và Tuyết rơi


  Sáng nay 9 giờ vẫn chưa muốn dậy trời rét quá, chỉ khi có điện thoại mới ra khỏi gường. Mọi kế hoạch cho ngày hôm nay hỏng cả,  không ai cưỡng được ông giời.

Hình ảnh tuyết rơi phủ trắng cảnh vật luôn mang lại cảm giác về mùa đông rõ rệt nhất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét