19 thg 1, 2011

Sao lại chỉ có 14 uỷ viên BCT?

   Sau 9 ngày làm việc liên tục căng thẳng mệt mỏi, thể hiện trên khuôn mặt các đại biểu có vẻ không lấy gì làm vui cho lắm, nhiều vị bị "OUT" nên vui sao được, nhất là BCT dự kiến 17 nay chỉ có 14 cũng là không bình thường. Hy vọng vào BCH mới.
- Danh sách và tiểu sử 14 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét