5 thg 2, 2013

Mệnh đề suy ra


       Tại Hội Nghị Trung ương IV khóa XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận:       
   "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái..." (1)
  Hôm qua ra mắt Ban phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng bí thư khẳng định:
  “Đảng phải cương quyết loại bỏ ra khỏi Đảng một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái tư tưởng, thoái hoá biến chất, tham nhũng(2)
  Từ (1) và (2) suy ra số người ở lại trong đảng không nhiều. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét