9 thg 2, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Ngày này cách đây 42 năm, trên đường hành quân tham gia chiến dịch Đường 9- Nam Lào.
 Không nghĩ có ngày trở về hôm nay.
  Con xin khấu đầu lạy tạ trời đất, tổ tiên, Cô bác che trở hòn tên mũi đạn cho con trong cuộc chiến trành này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét