13 thg 12, 2013

Tu sửa mộ mẹ

   Sau hơn hai tháng tu sửa mộ mẹ nay đã xong. Ngay từ lúc đầu tôi thống nhất với anh chị em trong gia đình chỉ sửa lại nâng cao khỏi mặt đường, vẫn nguyên như cũ không động gì phần để hài cốt. 
  Tôi tự tìm mẫu anh em tham khảo và thống nhất để nâng cấp. Thủ tục tâm linh mọi người làm tôi chẳng biết gì. Chỉ lo thiết kế và chọn vật liệu xây dựng.


Thắp hương xin phép các cụ và mẹ sửa lại mộ (mộ cũ)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét