14 thg 12, 2010

Xẩm Giăng sáng vườn chè

   Tối thứ 7 hàng tuần qua Chợ Đồng Xuân, thứ 3 thứ 5 sau tượng Lê Thái Tổ đều có hát xẩm free
 

1 nhận xét: