25 thg 11, 2013

Tài sản Nhà nước cá nhân được hưởng

Hai tuần nay không có internet lí do nhà mạng thông báo: Điện lực cắt dây vì không đóng lệ phí treo cột, vì vậy các nhà mạng VNPT, FPT, Vietel cắt đường truyền đến các thuê bao cả dãy phố tôi trở thành nạn nhân không có internet để đọc cứ như thằng mù. tìm hiểu chuyện này mới biết cột điện nhà nước dựng lên bằng tiền ngân sách, nay các nhà mạng muốn đặt phải đóng tiền thuê cột, hàng năm mỗi đơn vị phải trả hàng trăm tỷ tiền ấy sẽ vào túi ai?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét