23 thg 10, 2013

Ai đã đến đây?

                Anh bạn tôi gửi qua mail bức ảnh này chỉ một câu ngắn gọn: Ai đã đến đây?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét