17 thg 9, 2013

Thái Bá Tân

Cha ông thằng Thái giỏi
Xưa nó cũng như mình
Nhưng xưa cha ông nó
Khôn khéo và thông Minh

Nên cuối cùng nước Thái
Không thuộc địa thằng Tây
Cha ông thằng Nhật giỏi
Nên được như ngày nay

Vì cha ông thằng Nhật
Mở cửa với nước ngoài
Học tập thằng tư bản
Làm ô tô, làm đài

Cha ông ta cũng giỏi
Chủ yếu giỏi đánh nhau
Tiếc, học nhiều cái dở
Nhất là của thằng Tầu

Không ai được phép chọn
Cha ông và tổ tiên
Có gì chấp nhận lấy
Và đứng khoe ầm lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét