5 thg 6, 2013

Thảo luận sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội

1 nhận xét:

  1. Những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã có văn bản TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI (bản dự thảo của BDTHP sửa đổi HP 1992 trình QH ngày 17/5/2013).

    Trả lờiXóa