11 thg 6, 2013

Cách tính khác xếp loại tín nhiệm của Quốc hội.

  Chỉ sau một giờ thông báo của QH về việc xếp loại tín nhiệm, nhiều người đã đưa ra những cách xếp loại, phần mềm này được đánh giá hay và khoa học thế giới hay dùng. Xin giới thiệu hai cách: 

Cách 1(hệ số)

Tính theo ch s tín nhim quan chc, có 7 b trưởng có ch s âm

Báo chí VN va được phép công b các con s v b phiếu tín nhim ca quc hi vi gn 50 v quan chc chính ph. Trong danh sách này không có các v quan chc ca ĐCS: hin VN, ĐCS là “lc lượng lãnh đo ti cao” nm ngoài vòng kim soát ca bt c cái gì, bi vy danh sách dưới đây mi ch là mt phn các quan chc “tai to mt ln nht” VN.
Các quan ch
c được các đi biu QH đánh giá 3 mc, gi là: tín nhim cao, tín nhim, và tín nhim thp. Tng s phiếu ca 3 mc cho mi quan chc là 491. Đ lp ra mt ch s tín nhim t 3 con s này, có th ly mt t hp tuyến tính ca chúng, kiu như
a x A + b x B + c x C
trong đó a,b,c là 3 h s, còn A,B,C là s phiếu tín nhim 3 mc. Vì có ràng buc tuyến tính A + B + C = 491, nên tng trên có th viết thành
(a – b) x A + (c – b) x C + b x 491
Vì phn b x 491 là hng s (không ph thuc vào quan chc) nên không dùng đ so sánh được và có th loi đi k
a-b = 1 và c-b = -1
có nghĩa là: c 1 phiếu “tín nhim cao” thì tính 1 đim dương, còn 1 phiếu “tín nhim thp” thì tính 1 đim âm. Đim tín nhim = s phiếu “tín nhim cao” tr đi s phiếu “tín nhim thp”. Vi cách tính này, ta được các ch s tín nhim sau (trên 491):
Nguyn Th Kim Ngân (PCT QH): 372 – 14 = 358
Trương Th Mai (UB vn đ xã hi): 335 – 6 = 329
Uông Chung Lưu (PCT QH): 323 – 13 = 310
Phùng Quang Thanh (Quc phòng): 323 – 13 = 310
Nguyn Sinh Hùng (PCT QH): 328 – 25 = 303
Trương Tn Sang (CT nước): 330 – 28 = 302
Tòng Th Phóng (PCT QH): 322 – 24 = 298
Phùng Quc Hiến (UB tài chính ngân sách): 291 – 11 = 280
Phan Trung Lý (UB pháp lut): 294 – 18 = 276
Nguyn Th Nương (Công tác đi biu): 292 – 17 = 275
Nguyn Hnh Phúc (Văn phòng QH): 286 – 12 = 274
Nguyn Văn Giàu (UB kinh tế): 273 – 15 = 258
Nguyn Kim Khoa (UB an ninh quc phòng): 267 – 9 = 258
Nguyn Th Doan (PCT nước): 263 – 13 = 250
Trn Văn Hng (UB đi ngoi): 253 – 9 = 244
Trn Đi Quang (CA): 273 – 34 = 239
Ksor Phước (Hi đng dân tc): 260 – 28 = 232
Huỳnh Ngc Sơn (PCT QH): 252 – 22 = 230
Đào Trng Thi (UB Văn hóa giáo dc): 241 – 19 = 222
Phm Bình Minh (Ngoi giao): 238 – 21 = 217
Nguyn Xuân Phúc (PTT): 248 – 35 = 213
Phan Công Dung (UB khoa hc công ngh môi trường): 234 – 22 = 212
Bùi Quang Vinh (Kế hoch+ đu tư): 231- 46 = 185
Vũ Đc Đam (Văn phòng CP): 212 – 29 = 183
Nguyn Văn Hin (UB Tư pháp): 210 – 28 = 182
Nguyn Hòa Bình (VKSND): 198 – 23 = 175
Trương Hòa Bình (TAND): 195 – 34 = 161
Hoàng Trung Hi (PTT): 186 – 44 = 142
Hà Hùng Cường (Tư pháp): 176 – 36 = 140
Nguyn Thin Nhân (PTT): 196 – 65 = 131
Cao Đc Phát (Nông nghip): 184 – 58 = 126
Vũ Văn Ninh (PTT): 167 – 59 = 108
Giàng Seo Ph (Dân tc): 158 – 63 = 95
Nguyn Quân (KH & CN): 133 – 43 = 90
Đinh La Thăng (GTVT): 186 – 99 = 87
Huỳnh Phong Thanh (Thanh tra CP): 164 – 87 = 77
Nguyn Tn Dũng (TT): 210 – 160 = 50
Nguyn Bc Son (TTTT): 121 – 77 = 44
Nguyn Thái Bình (Ni v): 125 – 92 = 33
Trnh Đình Dũng (Xây dng): 131 – 100 = 31
Phm Th Hi Chuyn (Lao đng): 105 – 111 = -6
Nguyn Minh Quang (Tài nguyên môi trường): 83 – 94 = -11
Vũ Huy Hoàng (Công Thương): 112 – 128 = -16
Hoàng Tun Anh (Văn hóa th thao): 90 – 116 = -26
Nguyn Th Kim Tiến (Y tế): 108 – 146 = -38
Phm Vũ Lun (Giáo dc): 86 – 177 = -91
Nguyn Văn Bình (Ngân hàng NN): 88 – 209 = -121

Các con s trên khá thú v. Nó cho thy, tuy QH rt “dè dt” nhưng cũng đã cho ch s tín nhim âm cho 7 v 
b trưởng. Ghế ca các v này chc đang lung lay nng.
Cách 2 (biểu đồ)
3 nhận xét:

 1. Còn cách của GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc) cũng tuyệt. Những số liệu trong cách tính đó nói lên một điều là các thành viên trong Chính phủ có độ tín nhiệm thấp. Người cao nhất cũng chỉ 0.61, tức chỉ hơn trung bình 0.11 điểm!

  So sánh thấy mấy cách tính khác nhau cũng đều cho kết quả gần như nhau.

  Trả lờiXóa
 2. Ông GS Nguyễn Văn Tuấn chuyên sâu về Xác suất thông kê, nhưng trong bảng này ông lấy tin từ đâu mà sai sót nhiều quá. Cách tính của ông cũng là một cách xếp loại, cách tính cách 1 (hệ số) của Nguyễn Tiến Dũng hiện đang giảng dạy ở Pháp (đạt giải toán QT)hiện nay hay dùng. Còn cách tính của VN chỉ là thông báo kết quả chứ không xếp loại

  Trả lờiXóa
 3. Em cũng không biết Gs Nguyễn Văn Tuấn lấy tin từ đâu. Em đã so sánh thấy kết quả gần như giống nhau, vì thiếu thông tin nên em không khẳng định được kết quả của ai chính xác hơn.

  Em đã dẫn cả hai bài của anh về tường fb của em và được rất nhiều người vào like và share.
  Ts NXD cũng post bài lấy từ nguồn của anh.

  Trả lờiXóa