11 thg 6, 2013

Không nên trách ban kiểm phiếu của Liên đoàn bóng đá

  Ban kiểm phiếu gồm 29 người, với 492 phiếu đánh giá 47 Đại biểu QH mà cũng nhầm lẫn. Năng lực của các đại biếu QH như  thế này sao?
Trước đó, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu và công bố dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, một số ĐBQH phản ánh có một vài điểm mà thống kê chưa khớp với nhau (giữa kết quả kiểm phiếu do ông Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban kiểm phiếu công bố và kết quả trong nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, liên quan đến số phiếu của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngay lập tức yêu cầu ban kiểm phiếu kiểm tra lại.
Sau khi ban kiểm phiếu đã rà soát lại số liệu, ông Đỗ Văn Chiến – trưởng ban kiểm phiếu cho biết các phát hiện của ĐBQH là chính xác.
Đối với ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoc học Công nghệ: Số phiếu tín nhiệm cao lúc đọc là 123, kiểm tra lại toàn bộ và nghị quyết, số chính xác là 133.
Với bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, sau khi kiểm tra lại từ biên bản gốc, trên máy, dự thảo nghị quyết, số liệu chính xác là: Số phiếu tín nhiệm cao 83, tín nhiệm 294, tín nhiệm thấp 104.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son: Kiểm tra lại từ số liệu gốc, biên bản, dự thảo nghị quyết, số liệu chính xác là: Tín nhiệm cao 121 phiếu, tín nhiệm 281 phiếu và tín nhiệm thấp có 77 phiếu.
“Trong quá trình kiểm phiếu và thống kê không tránh khỏi sai sót, Ban kiểm phiếu thành thật nhận lỗi và xin Quốc hội tha thứ”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

1 nhận xét:

 1. - Vâng, "Không nên trách ban kiểm phiếu của Liên đoàn bóng đá", nếu có trách thì phải trách ông Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố khác với kết quả trong nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm,
  (Nhà cháu vừa uống tí diệu, phát biểu kiểu đầu Ngô mình Sở, mong các bác bỏ quá)

  - Để khẳng định một mệnh đề, trong Toán học chỉ cho phép trả lời ĐÚNG hoặc SAI.
  Cách thức chọn từ ngữ thật tuyệt vời - Chỉ có 3 lựa chọn : Tín nhiệm cao; tín nhiệm và tín nhiệm thấp mà không có KHÔNG TÍN NHIỆM.
  (Nhà cháu trộm nghĩ: Như vậy không cần kiểm phiếu cũng có thể kết luận : 100% các chức danh đều đạt tín nhiệm)

  - Còn cái này không phải nhà cháu lói, mà là của một thằng bạn trên Phây Xờ Búc ló lói, náo quá phản động quá, nhà cháu đã bờ lóc ló dùi:
  "Con dê với lại con ruồi
  Cần gì phải nhớ cái buồi (buổi) hôm nay
  Bỏ phiếu xong lại vỗ tay
  Tín cao hay thấp sẽ xoay bằng tiền
  Quốc hội cứ họp triền miên
  Bỏ phiếu bỏ phiếc, vẫn nguyên mịt mùng
  Việt Nam có lắm anh hùng
  Và rằng cũng lắm thằng khùng thằng điên"  _

  Trả lờiXóa