1 thg 12, 2011

Quan và Dân

   Hồi còn nhỏ vẫn thường nghe người lớn nói “Miệng quan trôn trẻ”. Giới truyền thông lề phải mấy tháng nay dùng tập hợp từ “ Lợi ích một nhóm người” có phải vì thế làm thay đổi tư duy của lãnh đạo. 
  Mới hôm nào được nghe tôi luôn đứng về quyền lợi của 90 triệu dân nay thì hoàn toàn khác.  

Tóm lại thì Petrolimex lỗ hay lãi?

1 nhận xét:

  1. Tôi thì không dám nói"Miệng quan trôn trẻ" sợ phạm húy. Chỉ dám nói: "Miệng nhà quan có gang có thép " cho chắc ăn.

    Trả lờiXóa