18 thg 2, 2011

Cướp Ấn Đền Trần

Bảo vệ đêm khai Ấn Đền Trần


Đây là xin Ấn hay mua?
 Có cháu ở bên cạnh nhà tôi đêm 14 tháng Giêng có mặt ở Đền Trần kể lại:
- Cả đoàn cháu không ai chen vào được. Nếu ai mua tại chỗ phát Ấn thì mất 20 nghìn đồng, còn ở bên ngoài mua lại có giá từ 100 nghìn đến 120 nghìn.
     Không biết phát Ấn kiểu gì vậy? Tôi nghĩ Nhà nước nên dẹp chuyện này vì phản Văn hoá!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét