21 thg 11, 2011

Điểm báo nước ngoài RFI

Bầu cử chưa dân chủ, đại biểu Quốc hội không đủ trình độ

2 nhận xét:

  1. HG tôi cũng bắt chước bác Cu Vinh xin chữ bác Nguyễn Quqng A : Bầu cử chưa dân chủ nên mới xảy ra trường hợp có một số người lẻn được vào Quốc Hội

    Trả lờiXóa
  2. ÔNG HOÀNG PHƯỚC CHÊ NHỬNG NGƯỜI CÓ BẰNG TÚ TÀI THÌ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ CHỈ CÓ BẰNG THẠC SỈ CỦA ÔNG MỚI CÓ GIÁ TRỊ ,ÔNG CHÊ ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC NGU ÍT HỌC THÌ CHÍNH ÔNG CHỬI MẤY ÔNG TRONG QUỐC HỘI, BỘ CHÍNH TRỊ. NHIỀU ÔNG CHƯA HỌC HẾT LỚP NĂM MỘT MŨI TÊN ÔNG BẮN CHẾT NGUYÊN MỘT BÀY NHẠN MỘT VÀI NGƯỜI CHÌ TRÍCH BÁC QUỐC NHƯNG TỪ HÔM BỊ ÔNG HOÀNG PHƯỚC SỈ NHỤC ĐẾN NAY HỌ RẤT THƯƠNG CẢM VÀ CHIA SẺ NỖI BUỒN CÙNG BÁC CHÍNH NGHĨA LUÔN LUÔN CHIẾN THĂNG LẼ PHẢI VÀ CÔNG LÝ LUÔN VỀ PHÍA NGƯỜI NGAY THẲNG


    THANH MAI

    Trả lờiXóa