16 thg 7, 2011

Tâm sự của một Cụ Nghị

Mặc dù có nhiều người quen ở văn phòng Quốc hội nhưng chưa bao giờ hỏi họ những điều cơ mật, nhưng vừa rồi họ thông báo cho biết “kỳ họp ngày 21/7 sẽ gửi bằng văn bản vấn đề biển đảo tới các đại biểu QH”, tôi thầm nghĩ việc này làm gì phải bí mật hãy công khai cho toàn dân biết Trung Quốc là thế nào?
    Đọc tin BBC và RFA đưa tin các vị trí chủ chốt của Quốc hội, Chủ tịch nước, các Bộ trưởng… nếu đúng là như vậy “trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường”, song tôi tin vì uy tín của BBC và RFA đâu có đưa liều, tôi còn đọc cả bản kiến nghị của cán bộ lão thành cách mạng gửi QH không nên bố trí những ông hay nói thiếu suy nghĩ vào cương vị chủ chốt chẳng hạn “Không thể không làm đường sắt cao tốc”.
   Tôi tâm sự với một Cụ Nghị khóa trước, mỗi khi phát biểu nhiều người kính nể không chỉ ở trong nước mà nước ngoài cũng đưa tin bài phát biểu, nay đã nghỉ những chuyện lùm xùm vừa qua cụ đều biết hết. Cụ đọc tôi nghe câu thơ của Bác:
  “Vẫn biết việc đời không phải dễ
Mà nay càng thấy khó khăn hơn”   
Tôi chỉ còn im lặng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét