2 thg 1, 2014

Sao không khỏi suy nghĩ

  Sáng nay trao đổi với GS NMT về "Thông điệp đầu năm", sau đó GS có nhắn tin " Người cao tuổi muốn giữ sức khỏe đừng nên xem tuồng" 

Chẳng lẽ diễn giả trong hai bài viết dưới đây là kép?

VỨT “LUẬN CỨ GIÁO ĐIỀU” , QUYẾT TÂM “ĐỔI MỚI THỂ CHẾ”!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét