13 thg 5, 2013

Vè dân gian


  Ông Nguyễn Bá Thanh ngày còn làm Bí thư Đà Nẵng trong buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân, ông đọc câu vè dân gian thời nay:
 Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết qua rồi lại hoàn dân*
Hoàn dân rồi lại dần dần vào "quan"
  Ông nghĩ gì khi được điều ra Ba Đình, Hội nghị Trung ương 7 ông không trúng Ủy viên Bộ chính trị ? Có dám thực hiện điều ông nói "bắt hết, nhốt hết" nữa không?
* Trò chơi ô ăn quan có câu Hết quan hoàn dân
"quan": quan tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét