4 thg 8, 2011

PR giúp iPad

    Để quảng cáo cho iPad, một cô gái với chiếc mũ kỳ dị ghép từ 4 chiếc iPad trùm kín tận cổ đi dạo trong công viên Bryant ở New York- Mỹ. Tháng 3 qua Mỹ mua iPad 2 phải xếp hàng từ 2 giờ đêm lúc đó chưa có 3G. Nay thì đã khác


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét