11 thg 8, 2011

LÃNH ĐẠO NÓI VỚI CỬ TRI

Lần trước tiếp xúc với cử tri Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang với tư cách thường trực Ban bí thư ông nói: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"
   Ngày 10-7 gặp gỡ với cử tri Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh với chức danh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Rõ ràng lương đang không theo kịp giá cả”, “Tôi làm trưởng ban sơ kết nghị quyết của Đảng, Nhà nước khóa rồi xung quanh tổ chức bộ máy và biên chế, thấy rằng chúng ta tăng hơi nhiều. Cho nên bội chi lại tiếp tục. Nếu cứ luẩn quẩn với bài toán bội chi, nhập siêu, lạm phát cao thì đất nước không đứng được”.
  Nói như vậy có sợ không? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét