3 thg 9, 2011

Bé Như Ý 9 tuổi thuyết pháp về Tu Hành - Toàn Bộ

4 nhận xét:

  1. Thiên tài không đợi tuổi. Bái phục!

    Trả lờiXóa
  2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật!

    Trả lờiXóa
  3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-theo luân hồi đây là vị chân tu kiếp trước.

    Trả lờiXóa